Mieti ja syö vihreästi – luomu & lähiruoka

Nykyään kiinnitetään huomattavasti enemmän huomiota ruoan alkuperään ja siihen, mistä asti se tulee omaan ruokapöytään. Jo vuosia onkin tunnettu termi nimeltään lähiruoka. Lähiruoka on ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia. Lähiruoka voi olla lihaa, maitotuotteita, viljatuotteita, hilloja tai muita maataloustuotteita.Lähiruoka on käsitteenä toistaiseksi melko vakiintumaton ja epätarkasti määritelty. Esimerkiksi maantieteellisesti lähiruoaksi saatetaan laskea vain muutaman lähikunnan alueella tuotettu ja kulutettu ruoka, kotimainen ruoka tai jopa EU:n alueella tuotettu ja kulutettu ruoka. Lähiruoan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat ruoan tuoreus ja alkuperätieto. Sen merkittävinä etuina pidetään myös puhtautta, ekologosuutta e sekä pakkausjätteiden vähäisempää määrää ja paikallista kierrätettävyyttä. Lisäksi lähiruoan tuotannon ansiosta alueellisella ruokaperinteellä katsotaan olevan paremmat säilymismahdollisuudet. Lähiruoka saattaa kuitenkin olla myös ympäristölle haitallisempaa kuin kauempana tuotettu. Halvin ruoka on yleensä tuotettu vähimmillä resursseilla ja päästöillä, esimerkiksi olosuhteissa, jossa vähemmät lannoitteet, lämmitys, ruokinta ja sisällä pito ovat tarpeen. Sesonkiaikana syötyinä jotkin kotimaisetkin tuotteet voivat olla ympäristöystävällisiä, ja tuotteiden väliset erot ovat suuria.

Lähiruoasta saatavat hyödyt

Kuten lokaalit raaka-aineet ja tuotteet kiinnostavat entistä enemmän, puhutaan myös niiden hyödyistä, sillä niitä niin ikään kritisoidaan.

Lähiruoan uskotaan todistetusti:

 • Vähentävän fossiilisten polttoaineiden käyttöä siellä raaka-aineiden kuljetusmatkat ovat lyhyitä.
 • Vähentävän pakkausmateriaalien käyttöjä, sillä lähiruoka valmistetaan lokaalisti lähellä myyntipaikkaa
 • Käytetyt pakkausmateriaalit voidaan kuitenkin kierrättää paikallisesti ja uusiokäyttää helposti ja vaivatta
 • Kotimainen tuotanto nostaa päätään ja saa enemmän suosiota ja näin ollen pitää pintansa kansainvälisessä kilpailussa
 • Uusiutuvia energianlähteitä käytetään entistä enemmän, sillä lähiruoan tuotanto on yleisesti ottaen pienimuotoista sekä paikallista

Lisäaineiden tarve vähenee ja ruoka on tuoreempaa sekä laadukkaampaa

Kritiikit

Lähiruoasta saatavia hyötyjä niin ikään kritisoidaan, varsinkin maailmalla. Väitetään muun muassa, että lähiruoka:

 • Ei ole ympäristöystävällistä, sillä sitä ei tuoteta siellä missä se voitaisiin tuottaa vähin mahdollisin resurssein eli esimerkiksi tropiikkisilla alueilla
 • Lähiruokaa ei myöskään mielletä tehokkaaksi eikä turvalliseksi sillä lokaaleja tuotteita myydään aina kalliimmalla ja on iso riski jättää raaka-aineiden tuotto yhteen, ainoaan tuotantoalueen varaan.
 • Lähiruoan väitetään myös edistävän köyhyyttä, sillä esimerkiksi monille Afrikan maille erilaisten raaka-aineiden kasvatus sekä vienti ovat elinehtoja. Myös monet muut kehitysmaat ovat erittäin tärkeässä asemassa raaka-aineiden tuottamisessa sekä viennissä ja sen loppuminen saattaisi aiheuttaa erittäinkin vakavia seurauksia.
 • Lähiruoan suosimisen seurauksena sen myös mielletään aiheuttavan protektionismia joka tarkoittaa valtioin sisäisillä markkinoilla toimivien eli tässä tapauksessa juurikin lokaalien ja kotimaisten tuotteiden suojelemista ja vaalimista. Näin ollen estetään ja torjutaan isompaa, ulkopuolista sekä kansainvälistä kilpailua.

Lähiruoan lisäksi nykyään puhutaan myös paljon luomuruoasta ja sitä suositaan lähiruoan lisäksi.

Kritiikit

Mitä luomuruoka on itsessään?

Luomu tarkoittaa luonnonmukaista. Yleensä sana liitetään luonnonmukaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin, vaikka sen käyttö on laajentunut muuallekin arkikieleen. Virallisesti luomulla tarkoitetaan valvottua ja sovittuihin tuotantomenetelmiin sitoutunutta kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa sekä elintarvikkeiden jalostusta ja markkinointia.

Luomuelintarvikkeiden koko tuotantoketju perustuu luonnonmukaisiin ja ympäristöä säästäviin valintoihin. Tuotantotapa ulottuu pellolta aina valmiisiin elintarvikkeisiin asti. Luomuna tuotetaan useita maataloustuotteita kuten viljaa, kasviksia, marjoja, lihaa, maitoa ja kananmunia. Näistä raaka-aineista valmistetaan jalostettuja elintarvikkeita, esimerkiksi leipää, juustoa, makkaroita, lastenruokia ja makeisia.

EU:n luomuasetuksen mukaan luomuna saa myydä vain tuotteita, joiden maatalousperäisistä raaka-aineesta vähintään 95 prosenttia on luonnonmukaisesti tuotettu.

Luomuruoan top 4 hyödyt:

 • luonnon säilyttäminen puhtaana ja elinvoimaisena
 • keinotekoisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden välttäminen
 • kotieläinten optimaalinen hyödyntäminen
 • energian säästäminen ja uusiutuvan energian suosiminen